ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

1TB HDD SEAGATE

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ CCTV

4 BNC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

500 HDD SEAGATE

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ CCTV

BNC 7101 STRAIGHT CONNECTOR

ΚΑΛΩΔΙΑ

CC-100

ΚΑΛΩΔΙΑ

CC-102

ΚΑΛΩΔΙΑ

CC-200

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

CV-PSU2286