ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-633A40 (420TVL- 4-9mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-633A60 (400TVL – 8-20mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-633A60 (420TVL – 4-9mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-H639A40 (600TVL – 2.8-10mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-H639A60 (600TVL – 9-22mm)

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

KLED-A90

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

KLED-B130

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

MSP 50-12Β

ΚΡΥΦΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

SWAN C-CAM

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

SWS-100-12V

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ CCTV

XMSPY ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ