ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

EG-10B3R-1F (480TVL – 2.8-12mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

EG-2D7-2 (480TVL – 3.6mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

EG-2D7-4 (600TVL – 3.6mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

EG-2D8-2 (420TVL – 4-9mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KDV-H639SHT30 (600TVL – 2.8-10mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-633A40 (420TVL- 4-9mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-633A60 (400TVL – 8-20mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-633A60 (420TVL – 4-9mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-H639A40 (600TVL – 2.8-10mm)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

KIR-H639A60 (600TVL – 9-22mm)